Projektai

Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, kuriant finansinių paslaugų procesų valdymo skaitmenizavimo technologijas Projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0104

 

UAB ,,ELV projektai” įgyvendina projektą „ Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, kuriant finansinių paslaugų procesų valdymo skaitmenizavimo technologijas” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0104), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę “InoConnect”.

Priemonė: “InoConnect” Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2022 m. balandis

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti ne mažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms
(programoms) įgyvendinti.
Projekto vykdytojas: UAB ,,ELV projektai”
Bendra projekto vertė: 19.124,05 Eur
Finansuojama projekto dalis: 9.562,03 Eur