Intrastato ataskaitos

Intrastato apskaitos paslaugų teikimo procesas

1

Veiklos aptarimas

Aptariame veiklą ir įsitikiname ar Jums privaloma teikti Intrastato ataskaitas.

2

Duomenų surinkimas

Įsitikinę, jog ataskaitas privalu teikti, surenkame visus reikiamus duomenis.

3

Apskaita

Surinkę visus reikiamus duomenis suvedame juos į Intrastato apskaitą.

4

Ataskaitų teikimas

Laiku teikiame visas Intrastato ataskaitas.

Intrastato ataskaitų formavimo bei teikimo paslaugos

Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių praėjusių metų metinė išvežtų/įvežtų prekių vertė viršijo kitiems metams nustatytas Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams. Jeigu esate prekių iš ES Importuotojas ir 2021 m. viršijote įvežėte daugiau kaip už 250 000 Eurų prekių, tuomet jums privaloma tekti Įsivežimo iš ES ataskaitą pamėnesiui. Nuo 2022 m. ši riba keliama iki 280 000 Eurų. Jeigu esate prekių į ES Eksportuotojas ir 2021 m. viršijote daugiau kaip už 150 000 Eurų išvežamų prekių, tuomet Jums privaloma teikti Išvežimo į ES ataskaitą pamėnesiui. Nuo 2022 m. ši riba keliama iki 200 000 Eurų.

Kaštų sutaupymas

Sutaupysite kaštus samdydamiesi profesionalus Intrastato ataskaitų teikimui.

Profesionalumas

Mes tai darome kiekvieną dieną.

Apskaitos vedimas

Suvedame visus duomenis apie prekių įvežimą/išvežimą.

Intrastato ataskaitų pildymas

Pildome ir teikiame Intrastato ataskaitas.

Konsultuojame Intrastato klausimais

Stebime apskaitą ir konsultuojame visais Intrastato ataskaitų teikimo klausimais.

Ramus miegas

Mes pilnai pasirūpiname visa Intrastato apskaita, o Jūs miegate ramiai tai žinodami.

Šiame pavyzdyje pateikiame įvežimo ir išvežimo deklaracijų mėnesinius pasiskirstymus procentaliai.

Šiame pavyzdyje pateikiame įvežimo ir išvežimo deklaracijų metinius pasiskirstymus procentaliai.

„Pradėjus bendradarbiauti su Egle Levinskiene, t.y su visa UAB „ELVprojektai“ komanda, mūsų verslo sprendimai pagreitėjo. Gera su jais bendradarbiauti.“

„Dirbame su Egle ir jos komanda nuo 2012 metų, niekada nepasigailėjome pasirinkę būtent Juos.“

„Yra bendrų klientų kuriems smagu pagelbėti kartu su UAB ELV projektais.“

„Patinka, kad UAB ELV projektuose dirba visa komanda, ne vienas žmogus, tai pasijaučia būtent tada kai tenka pildyti įvairias paraiškas, ar subsidijas dėl karantino.“

„Eglė mane nuoširdžiai stebina – ji visuomet žino naujausius įstatymų ir jų pakeitimus visais buhalterinės apskaitos klausimais.“

Nerijus Jankauskas, BSS IT

Algimantas Leikus, STORSISTEM

Rinaldas Viliušis, Advokatas

Valdonė Šiaudikienė, Patalynės rojus

Ernestas Jankauskas, ITMA LT

Ieškote Intrastato apskaitos ekspertų?

Leiskite Intrastatu pasirūpinti mums.