Skip links

Intrastato ataskaitos

Intrastato apskaitos paslaugų teikimo procesas

1

Veiklos aptarimas

Aptariame veiklą ir įsitikiname ar Jums privaloma teikti Intrastato ataskaitas

2

Duomenų surinkimas

Įsitikinę, jog ataskaitas privalu teikti, surenkame visus reikiamus duomenis

3

Apskaita

Surinkę visus reikiamus duomenis suvedame juos į Intrastato apskaitą.

4

Ataskaitų teikimas

Laiku teikiame visas Intrastato ataskaitas.

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių praėjusių metų metinė išvežtų/įvežtų prekių vertė viršijo kitiems metams nustatytas Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams.

Jeigu esate prekių iš ES Importuotojas ir 2020 viršijote įsivežėte daugiau kaip už 150 000 Eurų prekių , tuomet jums privaloma tekti  Įsivežimo iš ES ataskaitą pamėnesiui. 2021 riba lieka nepakitusi.

Jeigu esate prekių į ES Eksportuotojas ir 2020 viršijote daugiau kaip už 250 000 Eurų išvežamų  prekių, tuomet ums privaloma teikti Išvežimo į ES ataskaitą pamėnesiui. 2021 riba lieka nepakitusi.


Kaštų sutaupymas

Sutaupysite kaštus samdydamiesi profesionalus Intrastato ataskaitų teikimui

Profesionalumas

Mes tai darome kiekvieną dieną.

Apskaitos vedimas

Suvedame visus duomenis apie prekių įvežimą/išvežimą.

Intrastato ataskaitų pildymas

Pildome ir teikiame Intrastato ataskaitas.

Konsultuojame Intrastato klausimais

Stebime apskaitą ir konsultuojame visais Intrastato ataskaitų teikimo klausimais.

Ramus miegas

Mes pilnai pasirūpiname visa Intrastato apskaita, o Jūs miegate ramiai tai žinodami.

  • Įvežimas
  • Išvežimas

Šiame pavyzdyje pateikiame įvežimo ir išvežimo deklaracijų mėnesinius pasiskirstymus procentaliai.

  • Įvežimas
  • Išvežimas

Šiame pavyzdyje pateikiame įvežimo ir išvežimo deklaracijų metinius pasiskirstymus procentaliai.

Ieškote Intrastato apskaitos ekspertų?
Leiskite Intrastatu pasirūpinti mums.

Susisiekimė dėl Intrastato apskaitos