GPAIS ataskaitos

GPAIS apskaitos paslaugų teikimo procesas

1

Veiklos specifikos aptarimas

Aptariame veiklos specifiką ir nustatome ar Jums privalomas šis apskaitos vykdymas.

2

Problemos indentifikavimas

Identifikuojame verslo iššūkius GPAIS kontekste ir pasiūlome naudingiausią sprendimą Jums.

3

Pakuotės ar gaminių apskaitos proceso sudarymas

Sudarome optimaliausią pakuotės ar gaminių apskaitos procesą.

4

Apskaita, deklaracijų pateikimas

Pasirūpiname Jūsų GPAIS apskaita, kiekvieną mėnesį laiku teikiame deklaracijas.

Kam privaloma GPAIS apskaita?

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema. Daug įmonių nežino ir net neįtaria, kad privalo teikti ataskaitas į šią sistemą. Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS. Jeigu Jūs importuojate prekes ir jas parduodate Lietuvoje, privalote vesti tų prekių pakuotės apskaitą, pateikinėti ataskaitas GPAIS bei mokėti mokesčius nuo to arba išsipirkti atliekų perdibimą. Taip pat yra ir su gaminių Apskaita, jei jie yra Apmokestinamieji gaminiai. Taip pat, jeigu jūs esate gamintojas ir tuščią pakuotę užpildote gaminiu ir išleidžiate į Lietuvos rinką, reikia vesti pakuotės apskaitą. Dar yra apskaita susidarančiom atliekom, kurias taip pat reikia deklaruoti GPAIS.

Kaštų sutaupymas

Neapkraunate savo darbuotojų apskaitos klausimais kurie yra daug laiko užimantis darbas, nereikai samdyti atskiro etato, gaunasi tikriai pigiau nei samdyti darbuotoją pilnai darbo dienai.

Profesionalumas

Kadangi tai darome ne vienai įmonei - turime sukaupę daug patirties.

Apskaitos vedimas

Sudarome visas gaminių pakuočių pažymas, suvedame į apskaitos sistemą.

Stebime GPAIS apskaitą

Stebime GPAIS apskaitą ir optimizuojame veiklos kaštus.

Gpais ataskaitų pildymas

Paini sistema, tikras iššūkis nemokančiam.

Ramus miegas

Visas ataskaitas ir deklaracijas laiku pildome mes, o Jūs ramiai miegate.

Pakuočių tiekimo rinkai tvarkymo organizavimo žurnalai ir suvestinės. Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai organizavimo žurnalai ir suvestinės.

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalai ir suvestinės, lydraščių teikimas.

Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai suvestinės ir ataskaitos. Transporto priemonių tiekimo rinkai suvestinės ir ataskaitos.

Alyvų tiekimo rinkai suvestinės ir ataskaitos.

„Pradėjus bendradarbiauti su Egle Levinskiene, t.y su visa UAB „ELVprojektai“ komanda, mūsų verslo sprendimai pagreitėjo. Gera su jais bendradarbiauti.“

„Dirbame su Egle ir jos komanda nuo 2012 metų, niekada nepasigailėjome pasirinkę būtent Juos.“

„Yra bendrų klientų kuriems smagu pagelbėti kartu su UAB ELV projektais.“

„Patinka, kad UAB ELV projektuose dirba visa komanda, ne vienas žmogus, tai pasijaučia būtent tada kai tenka pildyti įvairias paraiškas, ar subsidijas dėl karantino.“

„Eglė mane nuoširdžiai stebina – ji visuomet žino naujausius įstatymų ir jų pakeitimus visais buhalterinės apskaitos klausimais.“

Nerijus Jankauskas, BSS IT

Algimantas Leikus, STORSISTEM

Rinaldas Viliušis, Advokatas

Valdonė Šiaudikienė, Patalynės rojus

Ernestas Jankauskas, ITMA LT

Ieškote GPAIS specialistų?

Perduokite šį galvos skausmą mums.