Skip links

GPAIS ataskaitos

GPAIS apskaitos paslaugų teikimo procesas

1

Veiklos specifikos aptarimas

Aptariame veiklos specifiką ir nustatome ar Jums privalomas šis apskaitos vykdymas.

2

Problemos indentifikavimas

Identifikuojame verslo iššūkius GPAIS kontekste ir pasiūlome naudingiausią sprendimą Jums.

3

Pakuotės ar gaminių apskaitos proceso sudarymas

Sudarome optimaliausią pakuotės ar gaminių apskaitos procesą.

4

Apskaita, deklaracijų pateikimas

Pasirūpiname Jūsų GPAIS apskaita, kiekvieną mėnesį laiku teikiame deklaracijas.

Kam privaloma GPAIS apskaita?

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema. Daug įmonių nežino ir net neįtaria, kad privalo teikti ataskaitas į šią sistemą. Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS

Jeigu Jūs importuojate prekes ir jas parduodate Lietuvoje, privalote vesti tų prekių pakuotės apskaitą, pateikinėti ataskaitas GPAIS bei mokėti mokesčius nuo to arba išsipirkti atliekų perdibimą. Taip pat yra ir su gaminių Apskaita, jei jie yra Apmokestinamieji gaminiai. Taip pat, jeigu jūs esate gamintojas ir tuščią pakuotę užpildote gaminiu ir išleidžiate į Lietuvos rinką, reikia vesti pakuotės apskaitą. Dar yra apskaita susidarančiom atliekom, kurias taip pat reik deklaruoti GPAIS ir mokėti mokesščius.


Kaštų sutaupymas

Neapkraunate savo darbuotojų apskaitos klausimais kurie yra daug laiko užimantis darbas, nereikai samdyti atskiro etato, gaunasi tikriai pigiau nei samdyti darbuotoją pilnai darbo dienai.

 

 

Profesionalumas

Kadangi tai darome ne vienai įmonei turime sukaupę daug patirties.

Apskaitos vedimas

Sudarome visas gaminių pakuočių pažymas, suvedame į apskaitos sistemą.

Stebime GPAIS apskaitą

Stebime GPAIS apskaitą ir optimizuojame veiklos kaštus.

Gpais ataskaitų pildymas

Paini sistema, tikras iššūkis nemokančiam.

 

Ramus miegas

Visas ataskaitas ir deklaracijas laiku pildome mes, o Jūs ramiai miegate.

 

Pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas ir suvestinė.

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas ir suvestinė.

Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo metinė ataskaita, bei transporto priemonių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo metinė ataskaita.

Alyvų tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas ir suvestinė.

Ieškote GPAIS specialistų?
Perduokite šį galvos skausmą mums.

Susisiekime dėl GPAIS apskaitos