Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinių paslaugų teikimo procesas

1

Nuoširdus pokalbis

Susipažįstame su kliento situacija ir suprantame norus.

2

Situacijos analizė

Išanalizuojame kliento situaciją ir teikiame optimaliausią sprendimą.

3

Teikiame pasiūlymą

Teikiame bendradarbiavimo pasiūlymą, perimame dokumentus.

4

Rūpinames buhalterija

Rūpinames kliento buhalterine apskaita, konsultuojame.

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Mažų ir vidutinių įmonių apskaita nuo pirminių dokumentų iki finansinės atsakaitomybės sudarymo. 10 specialistų komanda dirba būtent Jums. Materialinė atsakomybė už atliktą darbą. Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas valstybinėms institucijoms. Finansinių ataskaitų rengimas. Konsultacijos buhalterijos ir mokesčių klausimais. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaita. Komandiruočių apskaita.

Darbo užmokesčio apskaita

Puikiai išmanome suminę darbo laiko apskaitą, pasirūpiname prastovų dokumentais.

Kiekinė prekių (sandelio) apskaita

Rūpinames prekybinėmis ir gamybinėmis įmonėmis, trupalaikio turto nurašymu, kuro nurašymu, ilgalaikio turto apskaita.

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas valstybinėms institucijoms

Pasirūpiname visomis deklaracijomis – VMI, „Sodrai“, Savivaldybei, Muitinei, Statistikos departamentui, Užimtumo tarnybai.

Finansinių ataskaitų rengimas

Pateiksime metinę ir tarpines finansines atskaitomybės ataskaitas Registrų Centrui ir bankams pagal Jūsų poreikį.

Konsultacijos buhalterijos ir mokesčių klausimais

Parinksime Jums optimaliausią apskaitos sistemą, padėsime išspręsti mokesčių klausimus, supažinsime su Lietuvos mokesčių sistema.

Komandiruočių apskaita

Dienpinigių apskaitymas pagal pažymą darbuotojui, darbuotojo patirtų išlaidų apskaita, avansinė apyskaita.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

*Akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles.

*Įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur.

*UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas.

*Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

Mažoji bendrija – ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

*Nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles.

*Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas).

*Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

*Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

Individuali veikla pagal pažymą – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

*Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų.

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

*Už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu.

*IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

*VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.

*Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui.

*VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 1,2% paramą iš gyventojų.

„Pradėjus bendradarbiauti su Egle Levinskiene, t.y su visa UAB „ELVprojektai“ komanda, mūsų verslo sprendimai pagreitėjo. Gera su jais bendradarbiauti.“

„Dirbame su Egle ir jos komanda nuo 2012 metų, niekada nepasigailėjome pasirinkę būtent Juos.“

„Yra bendrų klientų kuriems smagu pagelbėti kartu su UAB ELV projektais.“

„Patinka, kad UAB ELV projektuose dirba visa komanda, ne vienas žmogus, tai pasijaučia būtent tada kai tenka pildyti įvairias paraiškas, ar subsidijas dėl karantino.“

„Eglė mane nuoširdžiai stebina – ji visuomet žino naujausius įstatymų ir jų pakeitimus visais buhalterinės apskaitos klausimais.“

Nerijus Jankauskas, BSS IT

Algimantas Leikus, STORSISTEM

Rinaldas Viliušis, Advokatas

Valdonė Šiaudikienė, Patalynės rojus

Ernestas Jankauskas, ITMA LT

Turite klausimų apie buhalterinę apskaitą?

Susisiekime ir išspręskime Jūsų iššūkius.