Skip links

Ataskaitos UŽT

Ataskaitos užimtumo tarnybai

1

Nuoširdus pokalbis

Susipažįstame su Jūsų poreikiais ir aptariame reikalingų ataskaitų pateikimą.

2

Situacijos analizė

Išanalizuojame kliento situaciją ir teikiame optimaliausią sprendimą.

3

Teikiame pasiūlymą

Teikiame bendradarbiavimo pasiūlymą, perimame dokumentus.

4

Rūpinamės buhalterija

Rūpinamės kliento buhalterine apskaita, konsultuojame.

Ataskaitos užimtumo tarnybai

Šiai dienai yra padaugėjęs ataskaitų teikimas Užimtumo tarnybai dė Karantino ir pokarantinio laikotarpio lengvatų gavimo iš valstybės. Iki Karantino buvo teikiamos ataskaitos Užimtumo tarnybai, jeigu įdarbinate žmogų pagal valstybės remiamą programą, dažniausiai tai būdavo ilgalaikia bedarbiai ar dėl tam tikro amžiaus sukiau rinkoje įsidarbinantys žmonės. Šios ataskaitos vis dar liko, tik prisidėjo dar jeigu norime gauti subsidiją už prastovas ar subsidiją už darbuotojus kurie nebuvo prastovose, bet įmonė vis tiek yra įtraukta į Covid nukentėjusių sąrašą, taip pat turime teikti ataskaitas ir prašymus Užimtumo tarnybai.

16 specialistų komanda

Geriausi savo srities profesionalai įdedantys 100% savęs į Jūsų buhalterinę apskaitą. 

Materialinė atsakomybė už atliktą darbą

Už atliktus darbus nebijome įsipareigoti atsakyti ne tik žodžiu.

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas

Teikiame visas reikalingas mėnesines, bei metines deklaracijas visoms to reikalaujančioms valstybinėms institucijoms.

Finansinių ataskaitų rengimas

Metinių, bei tarpinių FA parengimas ir pateikimas Registrų centrui ar kitoms to prašančioms institucijoms.

Konsultacijos buhalterijos ir mokesčių klausimais

Visada esame pasiruošę padėti, patarti ir pagelbėti visais buhalterijos ir mokesčių klausimais.

Komandiruočių apskaita

Tvarkome komandiruočių apskaitą, bei supažindiname su visomis komandiruočių naujovėmis.

 • Prastovų subsidija
 • Darbuotojų DU (6 mėn.) subsidijos
 • Remiamo įdarbinimo subsidija

Šiame pavyzdyje pavaizduotas procentinis pasiskirstymas tarp mūsų įmonių remiantis gaunamomis subsidijomis.

Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu darbdaviui paskelbus prastovą, darbuotojams, kuriems yra paskelbta prastova, mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesio atlyginimas, kurį iš dalies kompensuoja valstybė.

Subsidijomis prastovų metu gali pasinaudoti ir socialinės įmonės arba neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinčios įmonės ir kitas remiamas grupes įdarbinančios įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos.

 • Prastovų subsidija
 • Darbuotojų DU (6 mėn.) subsidijos
 • Remiamo įdarbinimo subsidijos

Šiame pavyzdyje pavaizduotas procentinis pasiskirstymas tarp mūsų įmonių remiantis gaunamomis subsidijomis.

Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prastovas darbuotojams paskelbusioms įmonėms valstybė moka subsidijas, padengiančias dalį darbuotojų darbo užmokesčio, kuris per prastovą negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesio alga už visą įprastą darbo laiką. Švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima jas teikti kol kas iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau jau svarstoma apie jų prątesimą.

 • Prastovų subsidija
 • Darbuotojų DU (6 mėn.) subsidija
 • Remiamo įdarbinimo subsidija

Šiame pavyzdyje pavaizduotas procentinis pasiskirstymas tarp mūsų įmonių remiantis gaunamomis subsidijomis.

Subsidijos gali būti mokamos darbdaviams, kurie įdarbina Užimtumo tarnybos nukreipiamus remiamus bedarbius:

 • Neįgaliuosius;
 • Nekvalifikuotus bedarbius;
 • Jaunus bedarbius iki 29 m.;
 • Vyresnius nei 45 m. bedarbius ;
 • Asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • Ilgalaikius bedarbius;
 • Pirmąkart pradedančius darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją;
 • Pabėgėlius ar saugomus asmenis;
 • Nėščiąsias, vaikus auginančius ar neįgaliuosius slaugančius bedarbius;
 • Grįžusius iš laisvės atėmimo vietų;
 • Sveikstančius nuo priklausomybės.

Ieškote kas pasirūpintų dokumentų UŽT teikimu?
Toliau nebeieškokite – mielai tuo pasirūpinsime!

Susisiekime dėl UŽT ataskaitų