Subsidijos už prastovas nuo 2021-01-01

Darbuotojams, kurie 2021 metais nedirbs dėl prastovos, subsidijos bus 100 proc. už prastovą apskaičiuoto darbo užmokesčio, kai darbuotojas visą mėnesį nedirbo, bet ne daugiau nei 1,5 MMA – 963 Eur. Darbuotojo, kuris visą mėnesį buvo prastovoje, subsidijos suma turi būti ne mažesnė kaip naujoji MMA – 642 Eur, neatsižvelgiant į tai, kad darbo sutartyje iki karantino paskelbimo (2020-11-07) darbo užmokestis buvo mažesnis. Prastovų subsidijoms yra nustatytas pabaigos terminas: jos bus mokamos, iki pasibaigs karantinas, ir dar vieną mėnesį po to.

Užimtumo įstatymo pakeitimai bus taikomi mokant subsidijas už laikotarpį nuo 2021-01-01:

– mokama 100 proc. už prastovą apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA – 963 Eur, kai darbuotojas dėl prastovos nedirba visą mėnesį (UĮ 41 str. 2-1 d.);

– subsidijos dydis už visą mėnesio darbo laiką negali būti mažesnis negu LRV patvirtintas 2021 m. taikomas MMA dydis (UĮ pakeitimo įstatymo 5 str. 3 d.);

– UĮ 41 str. 2-1 dalies nuostata, kad darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis negu jo darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, netaikoma, jeigu darbo užmokestis padidėjo dėl nuo 2021-01-01 padidėjusios MMA (UĮ pakeitimo įstatymo 5 str. 4 d.);

– mokama ne ilgiau, nei bus atšauktas karantinas, ir dar vieną mėnesį jam pasibaigus (UĮ 42 str. 3 d. 6 p.);

– jeigu darbo inspekcija nustatys, kad darbuotojas prastovos metu dirbo, reikės grąžinti ne tik visą šiam darbuotojui skirtą subsidiją, bet dar 12 mėnesių įmonė negalės dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo ir vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse (UĮ 41 str. 4-2 d.).

Užimtumo tarnyba patvirtino naujas formas, kurias reikės teikti norint gauti subsidijas už laikotarpį nuo 2021-01-01: pasiūlymą dėl subsidijos mokėjimo ir prašymą darbuotojams išmokėti subsidiją.

Įsigaliojimo data: 2021-01-01